Dances of Universal Peace

Latvian Network

 

         РУССКИЙ                                                  ENGISH               
                                    Visuma Miera Dejas                                    

Mēs dziedam un dejojam aplī – tā izskatās pirmajā mirklī. Taču šajā slēpjas vēl kas, smalks un caurspīdīgs, ko dejas laikā var sajust dziļi sevī. Gluži parastas apļa dejas, ļoti priecīgas un tai pat laikā vissmalkākās sajūtas spēcīgi skarošas, ir tikušas dažādu garīgo tradīciju viedo sakrālo vārdu apvītas. Būtībā tās ir meditācija – caur sakrālām skaņām un vienkāršām rituālām kustībām” (Filips O’Donahjū). Vienkāršu sakrālu Vārdu dziedāšana ivritā, sanskritā, angļu, grieķu, latīņu, aramiešu, arābu un citās valodās (mēs to dēvējam par „chant”), īpaši, kad tā savienota ar kustībām Visuma Miera dejās, dod mums acumirklīgu savienošanos, saskarsmi ar to garīgo tradīciju, kuras Vārdus mēs izdziedam.

Visuma Miera dejas ir dažādu tradīciju iedvesmotas. Tas nevar dēvēt par reliģiozām šī jēdziena šaurākajā nozīmē – visdrīzāk tās ir garīgs (vai pat mistisks) pārdzīvojums sakrālā atmosfērā, kurā tiek slavinātas dažādas reliģiskas un garīgas tradīcijas.

Atšķirībā no daudzām citām garīgām tradīcijām, Dejas ieslēdz sevī un saskarsmē ar citiem dalībniekiem un tādēji palīdz atkausēt tās ledus sienas, kurās mēs dažkārt esam iesaluši un, kas atdala mūs no apkārtējiem (un arī pašus no sevis!). Visuma Miera dejas atver mūs pacilājošai, atverošai un dziedinošai ietekmei. Tās tiek vadītas jau 28 pasaules valstīs. Mūsu reģistrētais logotips ir savītu siržu aplis.


Dejas radušās Kalifornijā. Samuīls Luīss
(1896.-1971) – pazīstams arī kā Sufijs SEMs bija pasulē pirmais Guru – Roši – Muršids vienā personā. Dziļi izzinājis galvenās pasaules reliģijas, viņš radīja šīs Dejas,... bet varbūt, ka tās pašas pie viņa atnāca. Sufiju grupās šis dejas parasti dēvē par sufiju dejām. Muršids Samuils Luīss bija atzīts sufiju meistars astoņos dažādos sufiju Ordeņos. Turklāt viņš bija arī dzen Meistars (Roši), un kristieši viņu cienīja kā Bībeles skolotāju. Ilgu laiku viņš pavadīja Indijā, kādā ašramā izzinot hinduismu.

SEMs bija pazīstams kā garīgais Meistars ar brīnišķīgu humora izjūtu. Visuma Miera Deju iedvesmotāja bija Ruta St. Denisa (1878.-1968), pazīstama avangarda un feminisma posma dejotāja. Viņa spēja fascinēt skatītājus, uz skatuves iemiesodamās dieviešu tēlos. Otrs SEMa iedvesmotājs bija sufiju meistars, imdiešu mistiķis, kas sufismu atnes uz Rietumiem, Hazrats Pirs-o-Muršids Inaijats Hans (1882.-1927).

Ja jūs ielūkosieties Samuila Lūsias Mansura Džonsona mājas lapā http://www.mansurjohnson.com/, jūs variet iegūt viņa brīnišķīgo grāmatu angļu valodā „Muršids – atmiņas par dzīvi ar amerikāņu sufiju Samuilu Lūisu”.

Piezīme: Ralph Nimmann,
Rakstu krieviski tulkoja, Rūmi dzeju atdzejoja Vitālija Zeļeņevska, Latviskojums - Gunta Saule